Μουσική Εκπαίδευση - 
Ενήλικες και ξύλινα πνευστά
Σόφη Λειβαδίτη Μουσική Εκπαίδευση - Ενήλικες και ξύλινα πνευστά
Σόφη Λειβαδίτη
Έκδοση: Μάϊος 2019 ISBN: 978-618-83028-9-1 12,22 € (χωρίς ΦΠΑ)
Σελ. 331Δοκίμιο - Μελέτη

Παρουσίαση


Η επιθυμία της ερευνήτριας να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα προέκυψε από την πολυετή της εμπειρία στη διδασκαλία του φλάουτου, που ανήκει στα ξύλινα πνευστά μουσικά όργανα, θέλοντας να προβάλει τις ιδιαιτερότητες που εκδηλώνουν οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι στη μάθηση του ξύλινου πνευστού και να τονίσει την αναγκαιότητα σύνδεσης των δύο πεδίων (μουσική εκπαίδευση και εκπαίδευση ενηλίκων) για να γίνει αποτελεσματικότερη η διδασκαλία της μουσικής στους ενήλικες. Οι αντίστοιχες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν, σχετικά με τη μουσική εκπαίδευση ενηλίκων, είναι ελάχιστες. Δεν έχει αναφερθεί έρευνα στη μουσική εκπαίδευση ενηλίκων στα ξύλινα πνευστά μουσικά όργανα στην Ελλάδα και σε αυτό έγκειται η πρωτοτυπία και η αναγκαιότητα της παρούσας έρευνας.

Στο θεωρητικό κομμάτι της έρευνας παρατίθενται στοιχεία για τις δύο έννοιες: την εκπαίδευση ενηλίκων και τη μουσική εκπαίδευση στα ξύλινα πνευστά μουσικά όργανα. Εξηγούνται οι εισαγωγικές έννοιες και στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια να συνδεθούν αυτά τα πεδία μέσα από την ανασκόπηση αντίστοιχων ερευνών που μελέτησαν την ίδια σχέση στο παρελθόν, με ταυτόχρονη παρουσίαση των κυριότερων συμπερασμάτων που εξήχθησαν από αυτές.

Στο ερευνητικό μέρος, για τη διεξαγωγή της εμπειρικής έρευνας, επιλέχθηκε η ποιοτική προσέγγιση. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη μέθοδο της ημι-δομημένης συνέντευξης και της παρατήρησης. Τα υποκείμενα της έρευνας ήταν ενήλικες εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτές ενηλίκων στα ξύλινα πνευστά μουσικά όργανα. Στόχος της μελέτης είναι η σύνδεση της μουσικής εκπαίδευσης ενηλίκων στα ξύλινα πνευστά μουσικά όργανα με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, για την εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων σχετικά με τη βελτίωση της μουσικής εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα.

 

Η Σόφη Λειβαδίτη είναι απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση», του Ωδείου Αθηνών (πτυχίο και δίπλωμα φλάουτου), του Δημοτικού Ωδείου Πειραιά (θεωρητικά της μουσικής), του Ωδείου Φίλιππος Νάκας (Cubase Masterclass Course). Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε επιστημονικά συνέδρια σχετικά με τη μουσική ενώ έρευνές της έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Διδάσκει μουσική στη δημόσια εκπαίδευση και εργάζεται ως καθηγήτρια φλάουτου σε ωδεία και μουσικές σχολές. Υπήρξε μέλος της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Πειραιά και της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Κορίνθου. Ως σολίστ φλάουτου έχει συνεργασθεί με ποικίλα μουσικά σχήματα σε συναυλίες σε ολόκληρη τη χώρα. Ασχολείται με τη μουσική σύνθεση και τη συγγραφή επιστημονικών δοκιμίων που σχετίζονται με τη μουσική εκπαίδευση.

γραφομηχανή
e-poema.eu Δημιουργική γραφή